TİMPANOMETRELER

      Kulak zarının hareket kabiliyetini ve orta kulaktaki basınç değişikliklerini ölçmeye yarayan alete TİMPANOMETRE ismi verilir. Timpanometre cihazı ile yapılan ölçümlerle elde edilen sonuca ise timpanogram ismi verilir. Timpanogram sonucu ile özellikle çocuk hastalarda orta kulakta sıvı birikimi, yani seröz otit olup olmadığına karar verilir.

   İnteracoustics marka, Geniş Bant Timpanometre Titan WBT, Klinik Timpanometre AT235/235h, Klinik ve Diagnostik timpanometre Titan, Tarama Timpanometresi MT10 ile sizlerle….

Özellikler

Bir devrime tanıklık edin!

TITAN WBT – Geniş Bant  Timpanometri

 • Geniş Bant Timpanogram (WBT) ile tek bir ölçüm ile 226 – 8000 Hz arasında yüzlerce timpanogram ölçümü

 • Orta Kulak Rezonans Frekansı Timpanogramı

 • Y, B, G ve Faz bilgileri

 • 3 Boyutlu Görünüm

 • Ortam Basıncında Absorbans Ölçümü

 • Timpanik Tepe Basıncında Absorbans Ölçümü

 • Araştırma fonksiyonu ile detaylı veri analizi

 • Geliştirilebilir platform…

Standart timpanometrelerde orta kulağın ölçümü için tek bir prob ton frekansı kullanılmaktadır. Bu frekans yetişkinlerde 226 Hz, 6 ve 6 aydan küçük bebeklerde ise 1000 Hz’dir. Geniş Bant timpanometri 226 – 8000 Hz aralığında frekans spektrumuna sahip dar bant klik uyaran ile 226 – 8000 Hz aralığında yüzlerce timpanogramı 3 Boyutlu bir düzlemde gösterir.

 

Geniş Bant Timpanogram (WBT)

Elde edilen 3 boyutlu grafik iki farklı düzlemde incelenerek yorumlanır;

Basınç Düzlemi(Timpanogram)

Tek bir ölçüm ile 226 – 8000 Hz arasında uygulanan uyaran sonucunda elde edilen yüzlerce timpanogram tek tek görüntülenebilir ve istenirse yanyana karşılaştırılabilir.

Özellikle 5 – 8 aylık bebeklerde 226 Hz ve 1000 Hz timpanogramlarının bir arada görüntülenebilmesi büyük avantajdır.

Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram

Bebeklerde orta kulak problemlerinin daha kolay ve doğru tespiti.

 • 4 ve 8 aylık yaş aralığında iki geleneksel timpanogram tek seferde elde edilir.Prediction of Conductive Hearing Loss Using Wideband Acoustic Immittance, Prieve et al / Ear&Hearing, Vol 34, Supplement 1, 54s-59s

 • Orta kulak efüzyonlarında geleneksel timpanometri testine göre daha doğru sonuçlar verirWideband Acoustics Transfer Functions Predict Middle-Ear Effusion / Ellison et al, Laryngoscpe 122:April 2012

 • Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram ile artefaktsız ve daha doğru timpanogramlar elde edilirSound-Conduction Effects on Distortion-Product Otoacoustic Emission Screening Outcomes in Newborn Infants: Test Performance of Wideband Acoustic Transfer Functions and 1-kHz Tympanometry, SANFORD ET AL. /Ear&Hearing, Vol 30 No.6,635-652

Frekans Düzlemi (Absorbans)

Dış kulak yolu kanalına gönderilen dar bant klik uyaranın bir kısmı timpanik membrandan içeri geçer, bir kısmı ise geri yansır. İçeri geçen uyaran miktarı absorbans olarak timpanik membrandan geri yansıyan ve prob mikrofonu tarafından ölçülen değer ise reflektans olarak tanımlanır. Bu işlem basınçsız ve timpanik tepe basıncında yapılabilir.  Her iki metodun kullanım alanı farklıdır.

Basınçsız Absorbans (Ambient Absorbance)

 Basınçsız Absorbans Ölçümü (Ambient Absorbance), dış kulak yoluna basınç uygulanmakdan yapılan absorbans ölçümüdür. Dış kulak yoluna basınç uygulanmasının zararlı olabileceği (orta kulak cerrahisi sonrası) veya basınç ile ölçüm alınamayan (perfore TM, kulak tüpü vb) durumlarda kullanılmaktadır. Hastanın preop ve postop karşılaştırması ve uygulamanın başarımının görüntülenmesi amacıyla kullanılmaktadır

Perfore TM’ Basınçsız Absorbans Ölçümü

Perfore TM sahip bir kulakta yapılan basınçsız absorbans ölçümünde 1-2 kHz’de tepe elde edilir. Bu tepe perforasyon küçükse yüksek frekanslara, büyükse alçak frekanslara doğru kayar. Klasik timpanometride ise prob ile kulak tıkanamamakta veya düz timpanogram elde edilmektedir. Bu tip kulaklarda yapılan Absorbans ölçümü perforasyonu ve büyüklüğü hakkında bilgi verdiği gibi aynı zamanda orta kulağın frekans spesifik geçirgenliği ile ilgili de bilgi verir.

Timpanik Tepe Basıncında Absorbans Ölçümü

Orta kulak timpanik tepe basıncında tutularak absorbans ölçümü yapılır. Bu sayede normatizasyon yapılabilmekte ve farklı orta kulak patolojileri ile karşılaştırma yapılabilmektedir. Efüzyon ve negatif kulak basıncı ayrımı, otoskleroz tespiti ve prognozu, osiküler zincir bozukluklarının tespiti ve etkisi, semisirküler kanal dehisansı tespiti yapılabilecek patolojilere örneklerdir.


YENİ AT235/235h

Klinik Timpanometre ile Tanışın!

AC40 iki kanallı klinik odyometre modern kliniklerin ihtiyacı olan tüm özellikleri ve fonksiyonları odyometre klavyesinin klasik dokunuşu ve aynı zamanda bilgisayarın gücünü bir araya getirerek sunmaktadır

Eksiksiz Test Bataryası

AT235/h model timpanometre cihazları 2 farklı versiyona sahiptir. AT235 timpanometrenin test bataryasında timpanometri, ipsilateral ve kontralateral akustik refleks ve refleks decay, Östaki tüpü fonksiyon testi (Williams test), otomatik test fonksiyonu ve hava yolu odyometrisi bulunmaktadır.

AT235h versiyonu ise AT235 modeline ek olarak yenidoğanlar için yüksek frekans prob tonu, manuel timpanometri, refleks latans, perfore (Toynbee test) ve patulöz kulak zarı (sürekli hassas impedans ölçümü) durumlarında iki ilave ETF testi içerir.

Temel havayolu odyometri fonksiyonu AT235h timpanometrede standart olan bir özelliktir. Temel saf ses odyogramlar, manuel olarak veya otomatik HL (işitme seviyesi) fonksiyonu ile oluşturulabilir. Temel havayolu odyometri özelliğini kullanabilmesi için gereken tek şey, opsiyonel havayolu başlığının alınmasıdır.

Doğrudan HDMI monitöre bağlantı
 

Yeni AT235 Klinik Timpanometreyi bilgisayardan bağımsız olarak doğrudan HDMI arayüzü ile 800X600 çözünürlüğü destekleyen harici bir monitöre bağlayabilirsiniz.

Bu sayede test verilerinizi daha büyük ekranda görebilirsiniz.

Arzu edilirse monitör kabin içerisine yerleştirilebilir.

Doğrudan yazıcı bağlantısı

Yeni AT235/h Klinik timpanometre doğrudan bir yazıcı bağlanabilir. Test sonuçlarını renkli olarak yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

AT235h, AT235 modeline ek olarak yüksek frekans prob tonları (678,800 ve 1000 Hz), manuel timpanometri, reflex latans ve ek 2 Östaki tüp fonksiyon testlerini içerir.


 
Titan – Klinik ve Diagnostik Timpanometre

Titan platformunda ihtiyacınız olan klinik, diagnostik veya tarama İmpedansmetre, geniş bant timpanometre, klinik veya tarama otoakustik emisyon ve otomatik ABR tarama modüllerinin hepsini biraraya getirebilir ve elde taşınabilir bir cihazın esnekliği ile özgürce kullanabilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza En Uygun Titan’ı Bulalım!

Titan; tarama, diagnostik ve gelişmiş klinik testler gibi farklı seviyedeki farklı ihtiyaçlara göre düzenlenebilmekte ve zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara göre güncellenebilmektedir. Titan platformunda İmpedansmetre, ABRIS otomatik ABR, OAE ve devrim yaratan geniş bant timpanometri modülleri bulunmaktadır.

Her bir yazılım modülü odyoloji uzmanlarının talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmiş olup hızla ilerleyen teknolojik yeniliklere de açık olacak şekilde tasarlanmıştır.


MT10 Taşınabilir Tarama Timpanometresi

MT10, timpanogram kayıtları ve opsiyonel reflex yanıtları ile hızlı ve güvenilir ölçümler yapmanızı sağlayan diagnostik bir cihazdır.

Hızlı ve Güvenilir Ölçümler

MT10’un 226Hz geleneksel timpanometrik ölçümlerin yanı sıra opsiyonel ipsilateral akustik refleks testi ile otitis media, perfore kulak zarı, kolestatoma ve bir takım nörolojik rahatsızlıkları gibi orta kulak patolojilerini değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda hastalarınızın timpanostomi tüplerinin kontrolü ve post medikal tedavilerinde de kullanabilirsiniz.MT10 ile her bir kulak için sabit veya otomatik gürlüğe sahip 4 farklı reflex testi yapılabilir. Tet doğru basınç seviyesine ayarlanır ve cihaz ekranında reflex yanıtlarının gerçek karakteristik özellikleri görüntülenir. MT10, özel yazılımı sayesinde kaydedilen verilerin PC’ye aktarılmasını sağlamaktadır.

 • 4 frekansta ölçüm (500, 1000, 2000, 4000 Hz)

 • Tekli veya çoklu dB eşik seviyesi tayini

 • Otomatik eşik taraması

 • 226Hz, 85dB SPL uyarım

 • 0.2 – 5ml komplians aralığı

 • -400 – +200 daPa

 • Ipsilateral Refleks (opsiyonel)

 • 30 hastalık dahili hafıza

 • Şarj edilebilir batarya

 • 128×64 piksel monokrom ekran

 • Hızlı ve güvenilir

 • Hafif ve taşınabilir

 • Timpanometrik veri aktarımı

 • Gelişmiş yazdırma taslağı sihirbazı

 • Kişiselleştirilebilen raporlama imkanı

 • Hasta ve oturu

  m kayıtlarını takip etme

 • OtoAccess ™ ve Noah uyumlu yazılım ile eksiksiz veritabanı entegrasyonu

Geri Git